Privacy beleid - Glance Skin Institute

Privacy Policy Glance Skin Institute

Glance Skin Institute heeft deze privacyverklaring met betrekking tot de manier waarop we je (persoons)gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen, opgesteld om je te laten zien dat we de bescherming van je privacy zeer serieus nemen.

In deze verklaring informeren we je over de wijze waarop Glance Skin Institute met je persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld door Glance Skin Institute voor de online diensten die we bieden. Glance Skin Institute kwalificeert hierbij als “Verantwoordelijke” in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en als “Verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Als je onze website bezoekt, laat je automatisch bepaalde gegevens achter. Welke informatie we van je ontvangen en bewaren hangt af van de wijze waarop je de website van Glance Skin Institute gebruikt. Hieronder kun je meer lezen over de volgende onderwerpen:

Welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden, welke wettelijke grondslag is er voor de verwerkingen met wie delen we ze?

Bij gebruik van de website;

Wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief of informatiemateriaal aanvraagt;

Wanneer je gebruik maakt van de klantenservice;

Bij plaatsing van een review over een product.

Hoe worden je gegevens beschermd?

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Inzage, correctie en wijziging van je gegevens, en andere rechten die jou toekomen;

Contactgegevens en wijzigingen aan het beleid.

  1. WELKE (PERSOONS)GEGEVENS WORDEN VERWERKT, VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT EN MET WIE WORDEN ZE EVENTUEEL GEDEELD?

In het kader van onze dienstverlening legt Glance Skin Institute verschillende (persoons)gegevens vast. Het hangt af van de manier waarop je onze website en/of webshop gebruikt, om welke gegevens het gaat. Je kunt onze site op de volgende manieren gebruiken:

Je bezoekt onze website alleen;

Je schrijft je in voor onze nieuwsbrief of vraagt informatiemateriaal aan;

Je geeft feedback of reviews via onze site;

Je maakt gebruik van de klantenservice.

Hierna beschrijven we per soort gebruik welke gegevens we verwerken, waarom, met welke wettelijke grondslag we de gegevens verwerken en met welke andere partijen we de gegevens mogelijk delen. We delen je gegevens nooit zonder jouw toestemming met andere partijen dan die we hieronder noemen. Ook zullen we je gegevens nooit aan derde partijen verkopen.

A. Je bezoekt onze website alleen

Lees hier over ons Cookiebeleid.

B. Je schrijft je in voor de nieuwsbrief of vraagt informatiemateriaal aan

Indien je je inschrijft voor een nieuwsbrief van Glance Skin Institute, of ons vraagt om informatiemateriaal toe te sturen, worden je persoonsgegevens gebruikt om je te informeren over onze producten en diensten. Wanneer je een product koopt van Glance Skin Institute en daarbij je gegevens achterlaat, bijvoorbeeld door het stellen van een vraag, kunnen wij je in de toekomst eventueel informeren over andere Glance Skin Institute producten.

Je kunt je altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief of verzendlijst, via opt-out of door contact met op te nemen via info@glanceskininstitute.nl.

WELKE GEGEVENS

We verwerken de volgende gegevens:

Voor- en achternaam;

In geval van inschrijving voor de nieuwsbrief: e-mailadres;

Bij het aanvragen informatiemateriaal: afhankelijk van de wijze waarop je dit verzoekt en wat je aanvraagt: woon- / bezorgadres, telefoonnummer, IP-adres, e-mailadres;

Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief kun je, indien je dit wilt, ook je geboortedatum en geslacht invullen.

WELK DOEL

Glance Skin Institute maakt gebruik van je gegevens voor de volgende doeleinden:

Bezorgen nieuwsbrief of informatiemateriaal ook o.b.v. leeftijd en geslacht.

WELKE WETTELIJKE GRONDSLAG

Bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief en/of bij het aanvragen van informatiemateriaal geef je ondubbelzinnige toestemming via een opt-in voor de verwerking van de bovenstaande gegevens door middel van opt-in, zodat wij je de nieuwsbrief en/of het informatiemateriaal kunnen bezorgen. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken door middel van het simpelweg versturen van een e-mail naar info@glanceskininstitute.nl.

GEDEELD MET WIE

We delen deze informatie met:

De derde partijen die onze mailinglijsten beheren en de nieuwsbrieven versturen;

De derde partijen die wij inschakelen voor het bezorgen van informatiemateriaal.

C. Je geeft feedback of reviews via onze site

Op het moment dat je een review wil plaatsen of anderszins feedback wil geven op onze klantenservice of op onze producten dan kan dit op onze website door in te loggen in je klantaccount.

WELKE GEGEVENS

We verwerken de volgende gegevens:

Je (fictieve) naam die je getoond wilt hebben bij de review;

E-mailadres (deze tonen wij niet bij jouw review op de website);

Je gegeven feedback of inhoud van de review;

Het aantal sterren dat je ons product geeft.

WELK DOEL

Glance Skin Institute maakt gebruik van je gegevens voor de volgende doeleinden:

We gebruiken je (fictieve) naam, het aantal sterren dat je ons gegevens hebt en jouw feedback of review om onze andere klanten te laten zien wat je van onze producten en diensten vindt;

We gebruiken de gegevens mogelijk ook om een oplossing te vinden voor het door jou aan de kaak gestelde probleem.

WELKE WETTELIJKE GRONDSLAG

De verwerking van de bovenstaande gegevens is noodzakelijk om je feedback of review te plaatsen op onze website en om in dat kader eventueel contact met je op te nemen om een oplossing te vinden voor het door jou gestelde probleem of klacht.

GEDEELD MET WIE

We delen deze informatie met:

Onze partners die de website beheren;

Customercare die je mogelijk kan helpen bij een klacht.

H. Je maakt gebruik van de klantenservice

Wanneer je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld door het stellen van een vraag aan de klantenservice via info@glanceskininstitute.nl, telefoon, social media of post, gebruiken wij je persoonsgegevens om te reageren op je vraag. Wij registreren je vraag vervolgens in onze klantenservice administratie.

WELKE GEGEVENS

We verwerken de volgende gegevens:

Je voor- en achternaam;

Afhankelijk van de wijze waarop je ons benadert: je telefoonnummer, e-mailadres en/of woonadres.

WELK DOEL

Glance Skin Institute maakt gebruik van je gegevens voor de volgende doeleinden:

We gebruiken de gegevens om onze dienstverlening te verbeteren;

We gebruiken de gegevens om je te adviseren bij je keuzes in onze webshop;

We gebruiken de gegevens om je te helpen indien je vragen of klachten hebt over onze producten.

WELKE WETTELIJKE GRONDSLAG

De verwerking van de bovenstaande gegevens is noodzakelijk om, afhankelijk van de reden waarom je contact met ons opneemt, je te adviseren of je te helpen bij vragen en/of klachten.

GEDEELD MET WIE

We delen deze informatie met:

Onze partners die ons helpen bij het aanbieden en uitvoeren van de klantenservice.

2. HOE WORDEN JE GEGEVENS BESCHERMD?

Glance Skin Institute begrijpt dat het veilig bewaren van je persoonsgegevens erg belangrijk is. De gegevens die in onze database zijn opgeslagen worden beschermd door gebruikmaking van gangbare elektronische beveiligingstechnieken, volgens de geldende normen voor beveiliging van gegevens

Je krijgt alleen toegang tot je account als je je e-mailadres en je wachtwoord correct invult. Alle wachtwoorden en gevoelige informatie zijn door middel van encryptie beschermd en nooit voor ons inzichtelijk.

Onze websites en webapplicaties zijn beveiligd door middel van SSL-certificaten. Dit kun je herkennen door het groene slot-icoontje links van de URL in de adresbalk van je browser. Alle gegevens die je via onze website verstuurt en ontvangt zijn daarmee versleuteld en niet te lezen door derden. Ook de uitwisseling van gegevens tussen onze websites en onze verwerkingspartners vindt plaats door middel van beveiligde verbindingen.

3. HOE LANG WORDEN JE GEGEVENS BEWAARD?

Glance Skin Institute bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

4. INZAGE EN CORRECTIE VAN JE GEGEVENS EN ANDERE RECHTEN DIE JOU TOEKOMEN

A. Inzage, correctie en verwijdering van je gegevens

Indien je dit wenst, kan Glance Skin Institute je een overzicht verstrekken van je persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.

Indien de informatie onjuist blijkt te zijn, of het bewaren ervan in strijd blijkt met de geldende wet- en regelgeving, zullen we deze informatie corrigeren of op jouw verzoek verwijderen. Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kunnen op ieder moment worden ingediend door het sturen van een e-mail naar info@glanceskininstitute.nl. Glance Skin Institute zal je gegevens dan na bevestiging binnen 4 weken verwijderen of aanpassen.

B. Bezwaar maken

Indien je het niet eens bent met een bepaalde verwerking van jouw gegevens, kun je te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking via het versturen van een e-mail naar info@glanceskininstitute.nl. We zullen na ontvangst van je e-mail zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, reageren op jouw bezwaar.

C. Data portabiliteit

Je hebt recht op data portabiliteit. Dit houdt in dat je het recht hebt om de persoonsgegevens, die je aan ons hebt verstrekt, in een bruikbare vorm te ontvangen om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Indien je je gegevens in een dergelijke vorm wilt ontvangen, kun je een e-mail versturen aan info@glanceskininstitute.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op om te bespreken in welk formaat je de gegevens wilt ontvangen. We zullen na dit contact binnen 4 weken, en uiterlijk binnen 3 maanden indien het verzoek complex is, reageren op jouw verzoek en de gegevens verstrekken.

D. Het intrekken van eerder gegeven toestemming

Indien je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens, kun je deze toestemming te allen tijde intrekken door middel van het versturen van een e-mail naar info@glanceskininstitute.nl. We zullen je verzoek met betrekking tot intrekking van toestemming zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken beantwoorden en bevestigen.

5. CONTACTGEGEVENS EN WIJZIGINGEN AAN DIT BELEID

Indien je contact met ons wil opnemen met betrekking tot vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, kan dat via de volgende contactgegevens:

Glance Skin Institute

Telefoonnummer: 0113 – 323034

E-mailadres: info@glanceskininstitute.nl

Postadres:

van Dusseldorpstraat 2

4461 LV Goes

Dit Privacybeleid kan door Glance Skin Institute van tijd tot tijd veranderd worden, indien er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden en/of zij dit nodig acht.